Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QTL Phần mở rộng tập tin

Tập tin qtl là gì và làm sao mở nó - QuickTime Link File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qtl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qtl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qtl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập QTL là một định dạng văn bản kết nối với các cài đặt của tập .MOV, được mô tả bởi các biến số. Tập này chứa vị trí của tập tin đa phương tiện và MIME.

Phần mềm QuickTime Player sẽ được khỏi chạy khi bạn click vào đường dẫn tập tin QTL, miễn là máy chủ được cấu hình theo ứng dụng x-quicktime player giống như là dạng thức MIME của các tập tin.

qtl tập tin -phần mềm có thể mở qtl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qtl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qtl tập tin
  • Apple QuickTime Player