Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QXD Phần mở rộng tập tin

Tập tin qxd là gì và làm sao mở nó - Quarkxpress Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qxd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qxd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qxd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin QXD là tập tài liệu xuất bằng QuarkXPress 5 hoặc các phiên bản trước đó, dưới dạng văn bản định dạng sẵn, các hình thức dàn trang và hình ảnh. Định dạng QXD có thể dùng để tạo dàn trang trong các tạp chí, sách báo, tờ rơi, và tập quảng cáo.

Tập QXD được viết bởi Quark XPress. Lưu ý rằng Quark EXpress được phát triển bởi Quark.

qxd tập tin -phần mềm có thể mở qxd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qxd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qxd tập tin
  • Adobe InDesign CC
  • QuarkXPress

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp qxd Logo Windows