Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.R Phần mở rộng tập tin

Tập tin r là gì và làm sao mở nó - Rez Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin r không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở r trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin r bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin định dạng văn bản R được viết bởi Rez, là một trình biên dịch nguồn cho các ứng dụng Mac OS X. Tập tin có chứa các định nghĩa cho các tài nguyên ứng dụng dưới dạng các biểu tượng, danh sách chuỗi, các cảnh báo hoặc các loại hình tài nguyên khác.

Tập tin R có thể được dùng trong các tài nguyên dạng cấu trúc trong các phân nhánh nguồn của một tập tin chức năng. Các tập tin R cần phải có những định nghĩa nguồn và các khai báo hình thức cần thiết để biên soạn các tài nguyên.

r tập tin -phần mềm có thể mở r tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem r tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới r tập tin
  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacroMates TextMate
  • Apple Xcode

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp r Logo Windows