Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RB Phần mở rộng tập tin

Tập tin rb là gì và làm sao mở nó - Ruby Source Code

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Ruby là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở đơn giản. Chương trình chỉnh sửa văn bản có thể thay đổi và Ruby có thể chạy được nó.

Những phiên bản khác nhau của Ruby bao gồm Mongrel và Capistrano.

rb tập tin -phần mềm có thể mở rb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rb tập tin
  • Trimble SketchUp
  • MacroMates TextMate
  • Apple Xcode
  • ActiveState Komodo Edit
  • Ruby
  • JRuby
  • MacRuby