Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RBF Phần mở rộng tập tin

Tập tin rbf là gì và làm sao mở nó - Windows Installer Rollback File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rbf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rbf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rbf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một tập tin lưu trữ giúp chứa các dữ liệu có thể phục hồi lại nếu quá trình cài đặt phần mềm không thành công trong môi trường Windows.

Trong trường hợp việc cài đặt thành công thì các tệp rollback (tệp lưu thiết lập trước khi cài) sẽ được xóa. Tập tin RBF sẽ được lưu cùng với tệp mã script tương ứng là .RBS trong tập tin lưu trữ mang tên "Config.Msi."

rbf tập tin -phần mềm có thể mở rbf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rbf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rbf tập tin
  • Microsoft Windows Installer