Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RC Phần mở rộng tập tin

Tập tin rc là gì và làm sao mở nó - Resource Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là một file phát triển dùng trong các ứng dụng phát triển phần mềm như Visual Studio. RC được lưu lại định dạng văn bản thuần (plain text).

File RC còn chứa các trích dẫn tới file tài nguyên bao gồm giao diện người dùng, hình ảnh và biểu tượng.

rc tập tin -phần mềm có thể mở rc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rc tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Embarcadero C++Builder
  • Borland C++Builder

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp rc Logo Windows