Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin rdb là gì và làm sao mở nó - N64 ROM Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rdb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rdb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rdb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Sự phổ biến trong thế giới tượng tượng trong trò chơi của Nintendo như Pokemon và Goldeneye không hề giảm. Tải bộ mô phỏng N64. Phần mềm .rdb thật sự là một danh sách của các trò chơi Nintendo 64 ROM bao gồm những tập tin .N64 và .Z64.

Phân mềm .rdb nhận diện ROMs lạ và lưu trữ cấu hình của bộ mô phỏng.

rdb tập tin -phần mềm có thể mở rdb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rdb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rdb tập tin
  • Project64
  • Nemu64
  • Numen64