Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RDP Phần mở rộng tập tin

Tập tin rdp là gì và làm sao mở nó - Remote Desktop Configuration File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rdp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rdp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rdp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Dịch vụ kết nối từ xa Microsoft’s Remote Desktop và .rdp giúp kết nối với máy ở trạm cuối. Cấu hình mang tính quan trọng khi tập tin được lưu lại. Thông tin được lưu trữ và chỉnh sửa thông qua chương trình soạn thảo văn bản.

Một vài chi tiết được lưu lại dưới định dạng .rdp là địa chỉ server, tên cổng, tên tài khoản, mậu khẩu...

rdp tập tin -phần mềm có thể mở rdp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rdp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rdp tập tin
  • Microsoft Remote Desktop Connection
  • Microsoft Terminal Services Client
  • Terminal Server Client

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp rdp Logo Windows