Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.REG Phần mở rộng tập tin

Tập tin reg là gì và làm sao mở nó - Tập tin khóa registry

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin reg không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở reg trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin reg bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin khóa registry

reg tập tin -phần mềm có thể mở reg tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem reg tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới reg tập tin
  • Microsoft Registry Editor

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp reg Logo Windows