Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RELS Phần mở rộng tập tin

Tập tin rels là gì và làm sao mở nó - Microsoft Open Office XML Relationships File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rels không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rels trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rels bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

RELS là một tập có thể xác lập ngay trong các đoạn mã văn phòng nguồn mở ngôn ngữ XML của Microsoft. Nó chứa các chi tiết dùng cho ngôn ngữ XML và bằng cách này các thành phần trong một gói dữ liệu được liên kết để tạo ra một đoạn mã.

Với các tập tin RELS, mục tiêu là tập tin cần nhắm tới sử dụng cho sự tương quan và cách thức là kiểu nội dung trong tình huống mà ld là chuỗi ký tự phân biệt xác lập bởi người dùng.

rels tập tin -phần mềm có thể mở rels tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rels tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rels tập tin
Microsoft Word 16.0.6741.2048
Phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng
Microsoft PowerPoint 2013 16.0.6741.2048
Chương trình tạo và trình chiếu bài thuyết trình
Đánh giá của người dùng

Mở rels tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Excel 2011