Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.REM Phần mở rộng tập tin

Tập tin rem là gì và làm sao mở nó - Blackberry Encrypted Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rem không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rem trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rem bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Điện thoại thông minh Blackberry bao gồm những tập tin mã hóa .rem. .jpg.rem là một tập tin mã hóa kết hợp với tập tin ảnh JPG. Bạn cần một điện thoại Blackberry để có thể giải mã những tập tin .rem để chúng có thể mở được trên máy tính.

Bạn có thể chuyển những tập tin .rem thông qua phần mềm trên Blackberry vào máy tính một cách gián tiếp.

rem tập tin -phần mềm có thể mở rem tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rem tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rem tập tin
  • Research In Motion BlackBerry Desktop Manager