Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.REQ Phần mở rộng tập tin

Tập tin req là gì và làm sao mở nó - SSL Certificate Request File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin req không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở req trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin req bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng REQ là tập được dùng khi thiết lập một giấy chứng nhận số. Nó cũng có thể cất giữ yêu cầu ký phát giấy chứng nhận(CSR), gồm những thông tin minh bạch về nhận dạng cấu trúc một ứng dụng đã đuợc chuyển cho một thực thể đã xác thực, là người dùng ứng dụng đó để khởi tạo một giấy chứng nhận số thích ứng cho chính họ.

Các CSR được dùng trong trường hợp mã hóa và giải mã dữ liệu nhập không giới hạn, được thiết lập trước cho các nhân dạng cấp phát trên mạng.

req tập tin -phần mềm có thể mở req tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem req tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới req tập tin
  • Microsoft Exchange Server 2010
  • OpenSSL