Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RES Phần mở rộng tập tin

Tập tin res là gì và làm sao mở nó - C++ Complied Resource Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin res không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở res trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin res bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.RES file là một tập tin tài nguyên Win32 dùng trong biên dịch chương trình C++. Nếu được viết bằng ngôn ngữ Delphi thì tệp được gọi là file tài nguyên Windows. File .res được dùng trong các máy tính Borland Delphi trong khi các file tài nguyên C++ thì dùng trong Microsoft Visual Studio.

Tệp có thể chứa các hình ảnh, con trỏ và thông tin phiên bản.

res tập tin -phần mềm có thể mở res tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem res tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới res tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Resource Hacker
  • ResEdit

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp res Logo Windows