Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.REV Phần mở rộng tập tin

Tập tin rev là gì và làm sao mở nó - LiveCode Plugin File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rev không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rev trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rev bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.REV là một plugin tạo bởi LiveCode dùng để tăng cường các tính năng của LiveCode như con trỏ, trình biên tập script, SEO và hơn nữa.

File .REV được lưu trong thư mục “Toolste”và “Plugins”

rev tập tin -phần mềm có thể mở rev tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rev tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rev tập tin
  • RunRev LiveCode

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp rev Logo Windows