Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RIS Phần mở rộng tập tin

Tập tin ris là gì và làm sao mở nó - Research Information Systems Citation File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ris không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ris trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ris bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Hệ thống nghiên cứu thông tin phát triển định dạng thư mục dành cho những thư viện số. Thông tin liên quan đến tựa, tên tác giả và ngày xuất bản giữa những thông tin khác. Các trích dẫn sử dụng các dãy hàng được quy định bởi mã hai kí tự và giá trị tương ứng.

Thông tin trích dẫn được lưu lại dưới định dạng ASCII.

ris tập tin -phần mềm có thể mở ris tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ris tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ris tập tin
  • BibDesk
  • Thomson Reuters EndNote
  • Wandora