Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RND Phần mở rộng tập tin

Tập tin rnd là gì và làm sao mở nó - PGP Random Seed File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rnd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rnd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rnd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.rnd là một file seed ngẩu nhiên được dùng trong Pretty Good Privacy hay PGP một phần mềm mã hóa. Phần mềm được dùng để tạo các số ngẫu nhiên gọi là "randseed.rnd" và được lưu trữ trong thư mục "Application DataPGP Corporation PGP" dùng để tạo các bóng mờ và thêm màu vào các wireframe 3D của các khuôn mẫu.

Tệp có khả năng cho ảnh 3D rất trung thực.

rnd tập tin -phần mềm có thể mở rnd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rnd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rnd tập tin
  • PGP software