Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RPT Phần mở rộng tập tin

Tập tin rpt là gì và làm sao mở nó - Crystal Reports File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rpt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rpt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rpt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.rpt là định dạng đầu ra cho các tập tin được tạo bởi phần mềm báo cáo Crystal (Crystal Reports). Chương trình này được sử dụng cho các báo cáo kinh doanh.
Người dùng có thể lưu trữ dữ liệu từ các nguồn và cơ sở dữ liệu khác nhau.

Người dùng cũng có thể phân loại và lọc định dạng này trên hệ điều hành trên Mac và hệ điều hành Windows.

rpt tập tin -phần mềm có thể mở rpt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rpt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rpt tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • SAP Crystal Reports 2011
  • SAP Crystal Reports Viewer