Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RSD Phần mở rộng tập tin

Tập tin rsd là gì và làm sao mở nó - RealSQLDatabase File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rsd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rsd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rsd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Realbasic sử dụng cơ sỡ dữ liệu tập tin .rsd dành cho việc phát triển phần mềm, ứng dụng triển khai ngôn ngữ lập trình BASIC. Realbasic nhiều lần đổi tên thành Crossbasic và Xojo.

Những lệnh SQL giúp truy cập vào định dạng cấu trúc. myDB databaseFile=GetFolderItem(“mydb.rsd”) là lệnh dùng để tải các tập tin cơ sở dữ liệu RealSQL trong một chương trình Realbasic.

rsd tập tin -phần mềm có thể mở rsd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rsd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rsd tập tin
  • REAL Software REALbasic 5 or later