Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RSP Phần mở rộng tập tin

Tập tin rsp là gì và làm sao mở nó - RSLogix PLC Program File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rsp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rsp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rsp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Những ứng dụng RSLogix tăng cường năng xuất thông qua tối ưu hóa hoạt động. .rsp thể hiện tập tin dự án RSLogix, được sử dụng cho Programmable Logic Controllers. .rsp lưu trữ các thiết kế thang lý luận (ladder logic designs). Những tập tin .rsp cũng tự động sao lưu những dự án được tạo ra thông qua phần mềm.

RSLogix5, RSLogix500 và RSLogix5000 tạo ra những tập tin .rsp. RSLogix5 hỗ trợ Allen-Bradley PLCs.

rsp tập tin -phần mềm có thể mở rsp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rsp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rsp tập tin
  • Rockwell Automation RSLogix