Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RSS Phần mở rộng tập tin

Tập tin rss là gì và làm sao mở nó - Rich Site Summary File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rss không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rss trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rss bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .rss được sử dụng trong nhiều trang mạng dùng thường chứa dữ liệu về chủ đề tin tức hay nội dụng của các trang mạng. Định dạng này cũng được sử dụng khi người dùng muốn gửi nguồn RSS trong định dạng văn bản.

Định dạng này có thể mở trong trình duyệt nguồn RSS.

rss tập tin -phần mềm có thể mở rss tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rss tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rss tập tin
NewzCrawler 1.9
Tải về NewzCrawler, phiên bản 1.9
Đánh giá của người dùng
Mozilla Firefox 63.0.1 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng

Mở rss tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • FeedDemon
  • RssReader
  • NewsFire
  • NewsGator NetNewsWire
  • BottomFeeder
  • Utsire Shrook
  • Cynical Peak Cyndicate

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp rss Logo Windows