Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RTC Phần mở rộng tập tin

Tập tin rtc là gì và làm sao mở nó - Live Meeting Connection File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rtc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rtc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rtc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

RTC là một tập tin dùng trong Microsofts’ Office Live Meeting chứa các link để bắt đầu/dừng các cuộc họp online.

Microsoft thương yêu cầu người dùng chạy tập tập RTC này để có thể chạy các cuộc họp online.

rtc tập tin -phần mềm có thể mở rtc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rtc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rtc tập tin
Internet Explorer 11.0.11
Trình duyệt từ Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở rtc tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Office Live Meeting