Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RTX Phần mở rộng tập tin

Tập tin rtx là gì và làm sao mở nó - Tập tin tài liệu Rich Text

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin rtx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở rtx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin rtx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin tài liệu Rich Text

rtx tập tin -phần mềm có thể mở rtx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem rtx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới rtx tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở rtx tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Apple TextEdit
  • Microsoft WordPad