Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.RUN Phần mở rộng tập tin

Tập tin run là gì và làm sao mở nó - Linux Executable File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin run không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở run trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin run bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

File RUN là một tập tin thực thi dùng trong trình cài đặt các chương trình Linux.Nó cung cấp các chỉ dẫn và dữ liệu chương trình để cài đặt các ứng dụng hoặc driver phần cứng. Nếu bạn bắt gặp một file RUN khó "chạy" thì có thể file này không được gán quyền cho phép.

Đặc điểm của file là tính linh hoạt và tùy ứng. Nó có thể chạy trong shell bằng cách dùng dòng lệnh chmod “chmod +x myfile.run” để tăng quyền thực thị sau đó chạy dòng lệnh “./myfile.run”.

run tập tin -phần mềm có thể mở run tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem run tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới run tập tin
  • Linux

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp run Logo Windows