Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SAM Phần mở rộng tập tin

Tập tin sam là gì và làm sao mở nó - Ami Pro Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sam không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sam trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sam bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .sam được dùng để xử lý các tài liệu văn bản. Phần mềm này ban đầu được tạo bởi Samna Ami Pro như một trình duyệt văn bản đồ họa cho hệ điều hành Window.

Phần mềm này sau đó được mua lại bởi Lotus năm 1988 và đổi tên thành phần mềm chuyên dụng Lotus Word Pro.

sam tập tin -phần mềm có thể mở sam tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sam tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sam tập tin
Microsoft Word 16.0.6741.2048
Phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng

Mở sam tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WordPerfect Office X6
  • IBM Lotus Word Pro
  • Samna Ami Pro

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp sam Logo Windows