Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SAT Phần mở rộng tập tin

Tập tin sat là gì và làm sao mở nó - 3d Acis Model File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sat không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sat trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sat bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin thông minh .sat 3D bao gồm thông tin hình học. Một công cu linh hoạt, .sat cho phép những thiết kế công nghiệp, hoạt ảnh và xây dựng tàu bè, giữa những ứng dụng khác. .sat trao đổi thông tin giữa các hệ thống, hỗ trợ bởi các chương trình 3D CAD.

.sat là viết tắt của Standard ACIS Text và được lưu trữ dưới định dạng ASCII.

sat tập tin -phần mềm có thể mở sat tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sat tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sat tập tin
  • Autodesk Fusion 360
  • IMSI TurboCAD Deluxe v7
  • IMSI TurboCAD Deluxe 20
  • Adobe Acrobat XI
  • Autodesk AutoCAD 2014
  • Kubotek KeyCreator
  • Dassault Systemes SolidWorks
  • IronCAD
  • Spatial 3D ACIS Modeler
  • Ashlar-Vellum Cobalt

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp sat Logo Windows