Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SCR Phần mở rộng tập tin

Tập tin scr là gì và làm sao mở nó - Windows Screensaver File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin scr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở scr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin scr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .scr được dùng để lưu các tập tin bảo vệ màn hình trong hệ điều hành Windows. Định dạng này có thể là tập hợp các video, hình ảnh động, hiệu ứng âm thanh hoặc trình chiếu slides.

Các tập tin này được kích hoạt khi máy tính ngưng hoạt động trong một thời gian nhất định.

scr tập tin -phần mềm có thể mở scr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem scr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới scr tập tin
  • Microsoft Windows

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp scr Logo Windows