Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SDR Phần mở rộng tập tin

Tập tin sdr là gì và làm sao mở nó - Smartdraw Drawing File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sdr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sdr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sdr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng bản vẽ tạo ra bởi SmartDraw, chương trình được tạo ra biểu đồ chuyên nghiệp; lưu trữ một trong 70 dạng bảng vẽ, như một sơ đồ, kế hoạch dự án, lịch, sơ đồ tổ chức, bản đồ tư duy, hay kế hoạch, thường sử dụng trong môi trường kinh doanh nhằm tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp chất lượng.

SmartDraw có thể nhập bản vẽ của Microsoft Visio (các tập tin VSD.), Và có thể xuất trực tiếp các tập tin SDR vào Microsoft Word , Excel, PowerPoint, và các tập tin dự án đang mở.

sdr tập tin -phần mềm có thể mở sdr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sdr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sdr tập tin
  • SmartDraw