Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SDT Phần mở rộng tập tin

Tập tin sdt là gì và làm sao mở nó - Smartdraw Template File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sdt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sdt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sdt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .sdt được dùng để tạo và lưu các đồ họa thương mại. Định dàng này sử dụng để tạo cả tài liệu văn bản và tập khuôn mẫu (templates)


Định dạng này được sử dụng để tạo các tài liệu khác nhau có cùng cách bố trí cơ bản.

sdt tập tin -phần mềm có thể mở sdt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sdt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sdt tập tin
  • SmartDraw