Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SF2 Phần mở rộng tập tin

Tập tin sf2 là gì và làm sao mở nó - Creative Labs Soundfont 2.0 Bank File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sf2 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sf2 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sf2 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Máy tính cũng đóng góp vào cuộc cách mạng âm nhạc. MIDI hoặc Musical Instrument Digital Interface sử dụng .sf2 dành cho các mẫu âm thanh phát lại. Một bộ sưu tập khổng lồ các tập tin âm thanh mẫu tạo điều kiện cho việc tạo ra một phòng thí nghiệm âm nhạc. Những hệ thống có thể trao đổi những tập tin.

SoundBlaster và Emu hỗ trợ chương trình này.

sf2 tập tin -phần mềm có thể mở sf2 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sf2 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sf2 tập tin
  • Cakewalk SONAR
  • SimpleSynth
  • Native Instruments Kontakt
  • Creative Labs Vienna SoundFont Studio