Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SFX Phần mở rộng tập tin

Tập tin sfx là gì và làm sao mở nó - Self-extracting Compressed Archive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sfx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sfx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sfx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.sfx là định dạng dùng để mở, lưu và tạo ra các lưu trữ nén có thể chứa bất cứ số lượng files nào. Định dạng này có thể tự chạy sau khi giải nén.

Định dạng này được sử dụng trong nhiều phần mềm như Corel WinZip, 7-Zip, ESTSoft ALZip, hay Smart SFX Pro.

sfx tập tin -phần mềm có thể mở sfx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sfx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sfx tập tin
PeaZip 6.6.0
Trình nén và giải nén bằng định dạng Zip
Đánh giá của người dùng
WinRAR 5.60 Beta 5
Chương trình nén và giải nén tập tin, thư mục
Đánh giá của người dùng
WinZip 22.5.13114
Phần mềm nén tập tin giúp việc lưu trữ và chuyển giao dễ dàng hơn
Đánh giá của người dùng

Mở sfx tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Windows
  • 7-Zip
  • Dare to be Creative Archiver

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp sfx Logo Windows