Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SGM Phần mở rộng tập tin

Tập tin sgm là gì và làm sao mở nó - SGML File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sgm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sgm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sgm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.sgm viết tắt từ Standard General Markup Language, một công nghệ ISO. SGML là xác nhận tiêu chuẩn cho việc chia sẽ thông tin số. .sgm bao gồm một số thẻ mô tả nội dung và cấu trúc thông tin. The Document Type Definition File chỉ ra những phần có thể được bao gồm.

SGML được xuất ra từ IBM’s GML.

sgm tập tin -phần mềm có thể mở sgm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sgm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sgm tập tin
  • Corel WordPerfect Office X6
  • Adobe FrameMaker 11
  • Panorama SGML viewer