Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SH Phần mở rộng tập tin

Tập tin sh là gì và làm sao mở nó - Bash Shell Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sh không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sh trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sh bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.sh là định dạng sử dụng trong bản thảo được lập trình cho Bash, một dạng của hệ Unix Shell (Bourne-Again Shell). Định dạng này có các hướng dẫn viết bằng ngôn ngữ Bash.

Định dạng này có thể tìm thấy trong các chương trình sử dụng bộ diễn dịch ngôn ngữ lệnh (Shell) như Apple Terminal, Bourne Shell, C-Shell, và Korn Shell.

sh tập tin -phần mềm có thể mở sh tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sh tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sh tập tin
Notepad++ 6.6.9
Trình biên tập văn bản với nhiều tính năng mới
Đánh giá của người dùng

Mở sh tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • gVim
  • MacVim
  • Vim
  • Apple Terminal
  • GNU Bash
  • Cygwin
  • iTerm

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp sh Logo Windows