Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SHX Phần mở rộng tập tin

Tập tin shx là gì và làm sao mở nó - AutoCAD Compiled Shape File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin shx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở shx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin shx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin chứa các khối hình được tổng hợp từ các chương trình AutoCad và các chương trình ứng dụng cơ khí; có thể chứa các định nghĩa hình khối và phông để trình bày đoạn văn bản nào đó; hỗ trợ phông PostScript loại 1; được dùng để lưu trữ những hình khối nhỏ và phông thường được chèn vào các bản vẽ.

Tệp SHX có thể được biên dịch từ cả hai tệp, tệp hình .SHP và tệp phông .PFB. Sau đó, bạn có thể nhập tệp SHX nhận được vào bản vẽ của mình.

shx tập tin -phần mềm có thể mở shx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem shx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới shx tập tin
  • Autodesk AutoCAD 2014