Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SIG Phần mở rộng tập tin

Tập tin sig là gì và làm sao mở nó - Tập tin chữ ký

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sig không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sig trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sig bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin chữ ký

sig tập tin -phần mềm có thể mở sig tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sig tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sig tập tin
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook Express
  • QUALCOMM Eudora