Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SKB Phần mở rộng tập tin

Tập tin skb là gì và làm sao mở nó - Sketchup Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin skb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở skb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin skb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tạo các bản sao lưu 3D từ phần mềm SketchUp (tập tin .SKP); khả năng lưu tự động bằng tính năng lưu tự động của SketchUp; tạo các bảng sao lưu đề phòng mất dữ liệu trong trường hợp tập tin đó bị hư hay bị hủy.

Để có thể mở bằng Google SketchUp, bạn phải đổi tệp từ đuôi ".skb" sang ".skp"

skb tập tin -phần mềm có thể mở skb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem skb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới skb tập tin
  • Trimble SketchUp