Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SKF Phần mở rộng tập tin

Tập tin skf là gì và làm sao mở nó - Autodesk Autosketch Thumbnail File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin skf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở skf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin skf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

AutoSketch là một chương trình vẽ 2D của AutoDesk. Máy tính hỗ trờ phần mềm thiết kế hỗ trợ .skf dùng cho việc lên nội dung và bản vẽ mổ tả kĩ thuật, có nhiều ứng dụng đa dạng.

Chỉ có AutoSketch là có khả năng mở và sử dụng .skf nhưng tập tin này có thể được chuyển đổi sang định dạng .DWG.

skf tập tin -phần mềm có thể mở skf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem skf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới skf tập tin
  • Autodesk AutoSketch 10