Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SLF Phần mở rộng tập tin

Tập tin slf là gì và làm sao mở nó - Symantec License File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin slf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở slf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin slf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Kích hoạt bản quyền phần mềm trong phần mềm của Symantec. Tập tin gồm những mã kích hoạt và nó cho phép khách hàng sử dụng một phiên bản sao chép của phần mềm Symantec một cách hợp pháp.

slf tập tin -phần mềm có thể mở slf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem slf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới slf tập tin
  • Symantec AntiVirus
  • Symantec Ghost
  • Symantec Client Security