Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SLN Phần mở rộng tập tin

Tập tin sln là gì và làm sao mở nó - Microsoft Visual Studio Solution File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sln không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sln trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sln bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

tập tin SLN là một file cấu trúc được thiết kế với mục đích quản lý các dự án visual studio của Microsoft. Loại tập này gồm các thông tin dưới dạng văn bản liên quan đến tình hình và tình trạng của dự án.

Khi mở tập tin, cả luồng thông tin trước dự án, trong dự án và sau dự án được trình bày ngay trong tập tin SLN. Định dạng tập tin này giống như tập tin .VBG.

sln tập tin -phần mềm có thể mở sln tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sln tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sln tập tin
FinalBuilder 7
Tải về FinalBuilder, phiên bản 7
Đánh giá của người dùng

Mở sln tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Visual Studio 2013
  • MonoDevelop