Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SPD Phần mở rộng tập tin

Tập tin spd là gì và làm sao mở nó - SPSS Custom Dialog File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin spd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở spd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin spd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

SPD được xếp vào loại SideACT! Data của phần mềm ACT sản xuất bởi Best Software CRM Division. Đây là phần mềm quản lý danh bạ phổ biến nhất trên hệ điều hành Windows.

Một số khác gồm: Harvard Graphics, Patch File, SCRATCHPAD, Bitstream và SafeNet MUVPN.

spd tập tin -phần mềm có thể mở spd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem spd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới spd tập tin
  • IBM SPSS