Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SPL Phần mở rộng tập tin

Tập tin spl là gì và làm sao mở nó - Windows Print Spool File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin spl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở spl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin spl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.spl là định dạng dùng để lưu tất cả dữ liệu in gửi bởi bất kỳ người dùng hệ điều hành Windows. Định dạng này chứa dữ liệu cần in ở dạng thô.

SPL file chỉ có dữ liệu thực sự khi dữ liệu in được gửi đi.

spl tập tin -phần mềm có thể mở spl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem spl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới spl tập tin
  • Microsoft Windows
  • EMF Printer Spool File Viewer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp spl Logo Windows