Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SPP Phần mở rộng tập tin

Tập tin spp là gì và làm sao mở nó - Serif PhotoPlus Picture File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin spp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở spp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin spp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Những hình ảnh được được chỉnh sửa thông qua chương trình PhotoPlus. .spp dễ dàng tạo điều kiện cho nhiều hiệu ứng như tạo lớp và phối trộn màu sắc. Công cụ Mesh Warp tạo ra các biến dạng. Hiệu ứng văn bản cũng có thể được thực hiện.

Serif PhotoPlus tạo tập tin .spp giống như .PSD.

spp tập tin -phần mềm có thể mở spp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem spp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới spp tập tin
  • Serif PhotoPlus

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp spp Logo Windows