Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SPV Phần mở rộng tập tin

Tập tin spv là gì và làm sao mở nó - SPSS Output Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin spv không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở spv trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin spv bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

SPV là một tập tin dữ liệu dùng trong phần mềm phân tích thống kê SPSS (Statistical Package for the Social Science). Tập tin này thường được tạo từ phiển bản SPSS 16 hoặc sau này. Nó hoàn toàn không tương thích với các phiên bản trước đó chỉ chấp nhận định dạng .SPO.

Tập tin có khả năng lưu trữ các định dạng đầu ra tạo bởi SPSS và các bản đồ, biểu đồ, báo cáo và các bộ dữ liệu.

spv tập tin -phần mềm có thể mở spv tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem spv tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới spv tập tin
  • IBM SPSS