Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SPX Phần mở rộng tập tin

Tập tin spx là gì và làm sao mở nó - Ogg Vorbis Speex File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin spx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở spx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin spx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.spx là định dạng sử dụng để lưu các tập tin âm thanh nén sử dụng phần mềm nén Speex. Định dạng này thường được dùng để lưu âm các bài phát biểu.

Định dạng này hỗ trợ giảm thiểu tiếng ồn, loại bỏ tiếng vọng, mã hóa tỷ lệ bit biến, mã hóa âm thanh cường nổi và các tính năng khác.

spx tập tin -phần mềm có thể mở spx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem spx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới spx tập tin
VLC Media Player 3.0.4
Phần mềm trình chiếu video phổ biến
Đánh giá của người dùng
Media Player Classic 1.8.3
Trình đa phương tiện đơn giản với tốc độ nhanh
Đánh giá của người dùng

Mở spx tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Foobar2000
  • Apple QuickTime Player
  • XMMS
  • Jajuk Advanced Jukebox
  • Resco Audio Recorder
  • Sweep

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp spx Logo Windows