Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SQL Phần mở rộng tập tin

Tập tin sql là gì và làm sao mở nó - Structured Query Language Data SQL File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sql không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sql trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sql bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.sql là định dạng dùng để lưu các tập tin viết bằng ngôn ngữ SQL (Structured Query Language). Định dạng này chứa mã SQL cần thiết để tạo cơ sở dữ liệu.

Định dạng này được dùng để lưu, cập nhập, chỉnh sửa, xóa hay thay đổi hoạt động của các SQL khác.

sql tập tin -phần mềm có thể mở sql tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sql tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sql tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng
RazorSQL 8.1.1
Tải về RazorSQL, phiên bản 8.1.1
Đánh giá của người dùng

Mở sql tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • gVim
  • Apple TextEdit
  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacroMates TextMate
  • MySQL
  • Altova DatabaseSpy
  • MalcolmHardie Solutions SQLEditor

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp sql Logo Windows