Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SQLITE Phần mở rộng tập tin

Tập tin sqlite là gì và làm sao mở nó - Sqlite Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sqlite không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sqlite trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sqlite bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.sqlite là định dạng dùng để lưu bất kỳ cơ sở dữ liệu được tạo ra bằng Sqlite. Tập tin Sqlite này lưu các dữ liệu vào các bảng, với nhiều dạng dữ liệu và nhiều lĩnh vực.

Định dạng này có thể mở bằng lệnh SQL trên máy tính có hỗ trợ Sqlite.

sqlite tập tin -phần mềm có thể mở sqlite tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sqlite tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sqlite tập tin
  • SQLite
  • Autodesk AutoCAD Map 3D 2014
  • MapGuide Open Source
  • Sqliteman
  • SQLite Database Browser

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp sqlite Logo Windows