Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SSF Phần mở rộng tập tin

Tập tin ssf là gì và làm sao mở nó - Trimble Standard Storage Format File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ssf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ssf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ssf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập SSF sử dụng bằng cách sắp xếp các ứng dụng Trimble GIS với các công cụ GPS để tập hợp các trường dữ liệu. Tập tin gồm dữ liệu định vị GPS được một thiết bị Trimble ghi lại.

Tập SSF được dùng để đăng nhập cở sở dữ liệu GPS và tạo các hệ thống đồng bộ riêng biệt. Các tập SSF có thể phải qua nhiều khâu xử lý sau đó để cải thiện sự chính xác của các vị trí lưu trữ bằng cách sử dụng phần mềm GPS Pathfinder Office.

ssf tập tin -phần mềm có thể mở ssf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ssf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ssf tập tin
  • ESRI ArcGIS Desktop
  • Trimble Navigation GPS Pathfinder Office
  • Trimble Navigation GPS Pathfinder Tools SDK

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ssf Logo Windows