Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.STL Phần mở rộng tập tin

Tập tin stl là gì và làm sao mở nó - STereoLithography File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin stl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở stl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin stl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.stl là định dạng dùng để lưu các thiết kế dùng trong quá trình sử dụng công nghệ stereolithography. Định dạng này chứa một thiết kế 3D vốn là thiết kế tổng thể cơ bản để tạo ra hàng loạt mẫu thử nghiệm khác.

Định dạng này cũng được sử dụng để lưu các tập tin CAD về một định dạng tiêu chuẩn.

stl tập tin -phần mềm có thể mở stl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem stl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới stl tập tin
 • IMSI TurboCAD Deluxe v7
 • Cheetah3D
 • IMSI TurboCAD Deluxe 20
 • MeshLab
 • GLC_Player
 • Parametric Technology Creo
 • Dassault Systemes CATIA
 • GOM Inspect
 • Kubotek USA KeyCreator
 • ideaMK STL Viewer
 • Geomagic Explorer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp stl Logo Windows