Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.STP Phần mở rộng tập tin

Tập tin stp là gì và làm sao mở nó - STEP 3D CAD File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin stp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở stp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin stp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

SPT là phần mở rộng liên quan đến đồ họa 3D vì vậy nó nằm chung nhóm với CATIA, DART pro 98 System Settings, Fscruiser, PageKeeper packed Storage File, Photoshop, Nascar Racing 2002 và rất nhiều phần mềm khác.

CATIA là một phần mềm mang chuẩn ISO- 10303 STEP Product Data thuộc quyền sở hữu của Dassault Systems. Nó là sự kết hợp của CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering) và CAM (Computer Aided Manufacturing).

stp tập tin -phần mềm có thể mở stp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem stp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới stp tập tin
  • Autodesk Fusion 360
  • IMSI TurboCAD Deluxe v7
  • IMSI TurboCAD Deluxe 20
  • CADSoftTools ABViewer
  • Dassault Systemes CATIA
  • FreeCAD
  • STEP Tools STEP File Browser
  • ideaMK STP Viewer
  • LKSoft IDA-STEP