Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.STX Phần mở rộng tập tin

Tập tin stx là gì và làm sao mở nó - Pinnacle Studio Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin stx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở stx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin stx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mềm Pinnacle là một phần thưởng dành cho những người chỉnh sửa phim. Tập tin dự án .stx của Pinnacle bao gồm các cấu hình dự án và các đường dẫn tập tin phương tiện truyền thông.

Họ Pinnacle Studio 17 là một sáng tạo mới, cũng là một phiên bản IPad 4.

stx tập tin -phần mềm có thể mở stx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem stx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới stx tập tin
  • Pinnacle Studio 17