Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.STY Phần mở rộng tập tin

Tập tin sty là gì và làm sao mở nó - LaTeX Style File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sty không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sty trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sty bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Hệ thống soạn thảo văn bản LaTex được sử dụng trong học thuật, điện thoại thông minh và các ứng dụng tương tác trang web. .sty là một tập tin định nghĩa cách thức để chuẩn bị cho các tài liệu .TEX. .sty thiết kế công thức, các kiểu đường kẻ và nhãn.

LaTex không đặt tên một chương trình nhưng đại diện cho tính năng mã hóa và ghi nhãn.

sty tập tin -phần mềm có thể mở sty tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sty tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sty tập tin
  • MacroMates TextMate
  • MiKTeX
  • TeXworks
  • proTeXt
  • LaTeX Editor
  • LyX/Mac
  • TeXnicCenter
  • Texmaker
  • Skim
  • LEd